Съдия, оправдан за подкуп, осъди прокуратурата да му плати 160 хил. лв.

Съдията от Русе Николай Стефанов, съден и оправдан по дело за подкуп, осъди прокуратурата да му плати над 150 хил. лв. обезщетение. Това се вижда от електронното деловодство на Софийския градски съд, който се е произнесъл по иска на Стефанов по Закона за отговорността на държавата.

Освен това прокуратурата трябва да плати на юриста и 5809 лв. обезщетение за имуществени вреди заедно с лихвите от април 2018 г., както и 3000 лв. за неимуществени вреди заради друго дело срещу Стефанов, което е било прекратено още на фаза разследване, без да му бъде повдигнато обвинение. За сметка на прокуратурата остават и 4905 лв. разноски по делото.

Решението на градския съдия Росен Димитров не е окончателно и страните могат да го атакуват пред апелативната инстанция.

Това е поредната шумна прокурорска акция, която първо катастрофира в съда като оправдателна присъда, а след това данъкоплатците дължат и солени суми заради незаконните обвинения. При това, когато става дума за съдия или прокурор, винаги се присъждат рекордни обезщетения, тъй като към тези професии има завишени изисквания за почтеност. Затова и уронването на доброто име на магистрат е по-скъпо.

Съдията бе арестуван при акция на ДАНС през февруари 2015 г. Според разследващите той е поискал 1000 лв. подкуп от адвокат Свилен Стефанов, за да одобри споразумение между прокуратурата и непълнолетния му клиент. Става дума за дело за грабеж на 32 лв. Пари в Стефанов не бяха открити.

Стефанов претендира за 320 хил. лв. обезщетение за неимуществени вреди. Той разказва, че е бил осъден на първа инстанция за подкуп, но оправдан от апелативния и върховния съд. Твърди, че в следствие на незаконното обвинение са му причинени тежки вреди – изключителен стрес, постоянен страх, че може да бъде осъден за престъпление, което не е извършил, опозоряване сред близки и познати, пред студентите, на които преподава в ЮЗУ и пред обществеността в Русе. Появили му се здравословни, финансови и семейни проблеми, социалният му статут и положение били сринати, бил отстранен от работа и от преподавателска дейност.

Прокуратурата отговоря, че исковете на Стефанов са неоснователни. И че няма доказателства за вреди и за причинната им връзка с повдигнатото обвинение.

Акцията на прокуратурата и ДАНС срещу Стефанов беше през февруари 2015 г. Той бе оправдан окончателно 3 години по-късно.

„Наказателното производство и обвиненията унижили с голяма степен ищеца, бил опозорен пред обществеността в Русе и пред цялата юридическа общност като съдия и като преподавател. Цялото му семейство понасяло срама и униженията от незаконните обвинения, имало моменти, в които изпитвали финансови затруднения“, пише в съдебното решение.

След като бил освободен от ареста съдията разказвал, че е ужасен от нечовешките условия в килиите и дори плакал заради опозоряването си.

„В резултат на несправедливото и незаконно обвинение Стефанов е бил принуден да търпи сериозни неимуществени вреди, изразяващи се в психически страдания в следствие на срама и унижението от обвиненията и притеснения да не бъде осъден, уронване на името и престижа като съдия и като преподавател на правна дисциплина във висше учебно заведение, а също притеснения относно отношенията на най-близките му хора. Отстраняването от длъжност е довело до рязко спиране на доходи, което е провокирано притеснения за това как да издържа децата си“, пише съдът.

И допълва, че всички тези вреди са пряко следствие от действията на прокуратурата, които са образували наказателно производство, повдигнали обвинение, поискали задържане под стража, внесли обвинителен акт в съда и поддържали го на три инстанции без наличие на достатъчно доказателства.

Съдът оценява тези вреди на 150 хил. лв. „Размерът е определен и предвид разбирането, че при определени професии, измежду които и магистратите, очакванията и изискванията на обществото към тях за почтеност и спазване на законите са изключително завишени и незаконното обвинение на лица, упражняващи подобни професии, има по-силно негативно отражение върху неимуществената им сфера, а в още по-голяма степен за случаите, когато обвинението е за извършване на умишлено престъпление от сферата на тяхната професионална реализация“, обяснява съдът.

Присъдените 5809 лв. са заради адвокатските разноски, парите, платени от Стефанов за път и хотели по наказателното дело.

sega.bg

Facebook Коментари