КЗК разреши летище София да бъде дадено на концесия за 35 години

КЗК разреши на “Соф кънект” да оперира летище София на концесия за 35 г., става ясно от решение на антимонополния орган, публикувано на 25 ноември. Производството е образувано по искане на дружеството, основано от консорциума, който бе класиран на първо място в процедурата за концесиониране на аеропорта, предава “24 часа”.

“Соф кънект” е българско акционерно дружество с капитал 50 000 лв., разпределен между “Меридиам Инвестмънтс” САС, Франция, “Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс” САС,Франция, “Меридиам Инфрастръкчър Юръп III”, Франция и “Щрабаг” АГ, Австрия.

“Соф Кънект” АД и икономическата група, към която принадлежи, не упражняват контрол върху други предприятия с регистрация в България. “Летище София” ЕАД също не упражнява пряк или непряк контрол върху други предприятия у нас, заключва КЗК.

Концесията на Летище София е от смесен вид – изпълнение на строителство, построяване на терминал 3 и други свързани строителни дейности и предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летището, с цел осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи.

Консорциумът, включващ “Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс” САС, “Меридиам Инвестмънтс” САС, “Меридиам Инфрастръкчър Юръп III” СЛП и “Щрабаг”, след като е избран за печеливш участник за концесията на летището, според Закона за концесиите учредява дружество, с цел сключване на концесионен договор. “Соф кънект” е учредено на 2 юли 2020 г., а договорът с министерството на транспорта е подписан на 22 юли.

Началната дата на концесията зависи от изпълнението (или отказа до степента, до която съответната страна може да се откаже) на всички предварителни условия, съгласно посоченото в приложение 5 към концесионния договор. Едно от тях е получаване от концесионера на окончателно и обвързващо разрешение за концентрация от българската Комисия за защита на конкуренцията или Европейската комисия, уточняват КЗК.

Посочва се още, че “Меридиам” има договор за летищен оператор на софийското летище с “Флугхафен Мюнхен” ГмбХ, операторът на летището в Мюнхен. “Щрабаг” пък ще съдейства за изграждането на трети терминал. Уточнява се още, че летището в Балчик не влиза в обхвата на концесията.

Съобщава се още, че оборотът от услуги на “Летище София” за 2019 г. е 120 665 000 лв., а летищните такси, които са преведени на министерството на транспорта са 109 732 000 лв., в бъдеще те ще се събират от концесионера, като част от приходите му. Така че общият оборот за миналата година е 230 397 000 лв.

КЗК съобщава, че решението й, с което разрешава концентрация, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg

Facebook Коментари