Заплатата на главния секретар на МВР скача на 3100 лв без добавките

Основната заплата на най-висшата професионална длъжност – главният секретар на МВР, ще скочи до 3100 лв от сегашните 2572 лв. Това става ясно от проект за промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, пуснат за обществено обсъждане в strategy.bg

От документа става ясно, че скача и основното възнаграждение на директорите на дирекции и то ще стане 2772 лв, вместо досегашните 2291 лв. Тук се включват заплатите на директорите на ГДБОП, националната полиция, граничната полиция, пожарната, националната полиция, жандармерията.

Във всички тези случаи става дума само за основни заплати. Към тях се добавя прослужено време, извънреден труд, допълнителни възнаграждения на всеки три месеца като част от заплатата, възнаграждение за нощен труда, за разположение и др. 

Такива основни възнаграждения министърът определя с въпросната нардба и нейните приложения не само за ръководните състав, но и за всички останали в МВР. От сегашните му предложения става ясно, че основната заплата на разследващите полицаи ще е от 1 428 до 1 846 лв. Вариациите са в зависимост от това дали става дума за младши, главен или старши разследващ полицай, дали са в ГДБОП или националната полиция, дали са в София или в страната. Тук скока е с по около 200 лв., за разлика от тези на директорите, където основното възнаграждение скача с около 500 лв.

Според проектонаредбата, основната заплата на разузнавач I степен ще е вече 1 846 лв, а на разузнавач VІ степен – 1 428 лв. Същите заплати и съотношения са предвидени и за полицейските инспектори.

Отделни възнаграждения са предвидени за териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), както и за регионалните звена на същите служби.

Отделна таблица е предвидена за служителите на СДВР. Там е определено, че основната заплата на директора на столичната дирекция ще е 2 360 лв., а на шефовете на районните полицейски управления в София – 2 036 лв. Специално при РПУ-ата разликата между тези в столицата и в страната е около 300 лв.

Заплатите на служителите със средно образование, каквито има в полицията и пожарната, стават 1 152 лв, вместо досегашните 978 лв.

Вътрешният министър обосновава нуждата от промени в основните възнаграждения с предвидено в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в МВР и взето решение за увеличение с 15 на сто на основните възнаграждения на служителите в МВР. Това беше и гласувано от парламента, но все още не е обнародвано. За лицата, работещи по трудово правоотношение от групата „Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, „Специалисти със средно образование“, „Помощен персонал със средно образование“, „Квалифицирани работници“ и „Неквалифицирани работници“ е предвидено увеличението, във връзка с очаквания нов размер на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2021 г., на началната заплата за длъжност от 610 лв. на 650 лв.

„С предлаганите промени се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, следствие на което и постигане на по-високи резултати при изпълнение на дейностите на МВР и стимулиране продължителността на работа във ведомството“, пише министърът. 

segabg.com

Facebook Коментари